Legislație

Legislația privind organizarea și funcționarea Universității Emanuel din Oradea:

Actul de înființare:

1. HOTĂRÎRE nr. 21 din 10 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Institutului Biblic Baptist de grad universitar din Oradea - click.

2. LEGE nr. 486 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universității “Emanuel” din Oradea - click.

 

Legislație specifică

LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) a educaţiei naţionale - click.

 

HOTĂRÂRE nr. 433 din 30 martie 2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023 - click. 

HOTĂRÂRE nr. 434 din 30 martie 2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023 - click. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii educaţiei - click.

 

ORDIN nr. 3.666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului - click.

 

ORDIN nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii / calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare - click.

 

OM 3714 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România.

 

HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 martie 2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 - click

 

HOTĂRÂRE nr. 385 din 31 martie 2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 - click. 

Folosim cookie-uri
Acest site folosesște module cookie pentru a ne îmbunătăți serviciile și a vă furniza informații adaptate. Prin utilizarea în continuare a website-ului, vă exprimați acordul expres pentru folosirea informațiilor stocate.