Protecţia datelor personale

Introducere

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 (GDPR), privind protecţia datelor persoanelor fizice şi libera circulaţie a acestor date. Scopul principal al acestuia este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale şi crearea încrederii care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Prin acestă pagină vă informăm cum protejăm noi datele dvs. personale şi cum respectăm regulamentul GDPR.

Cadrul general

Este considerată dată cu caracter personal orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele personale pot fi ale persoanei, date despre persoană sau date în legătură cu persoana, care singure sau cumulate pot identifica o persoană.

Ce fel de date sunt colectate?

Datele personale pe care le prelucram sunt, în principal, datele de identificare din cartea de identitate, diplome, pozele si  filmări din cadrul eventimntelor organizate, datele de contact (numar telefon mobil, adresa de email). Acestea sunt prelucrate strict pentru îndeplinirea scopului pentru care Universitatăţii Emanuel au fost acreditate. Pozele şi filmările pot fi folosite şi pentru promovarea universităţii. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligaţie legală sau pe consimţământul dat.

Către cine sunt comunicate datele colectate?

Aceste date sunt comunicate către alte autorităţi publice sau alte instituţii numai în temeiul legal.

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale şi, după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale referitoare la arhivare.

 

Ce drepturi aveţi?

De la data aplicării GDPR beneficiaţi şi de următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dvs. personale;
  • Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;
  • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restrictionarea prelucrării – puteţi solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care conteşti exactitatea datelor, precum şi in alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziţie – puteţi să vă opuneţi, din motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, în acest caz operatorul nu mai prelucrează datele dvs., cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime
  • Dreptul de a depune plângere – puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 

Pentru exercitarea acestor drepturi puteţi să ne contactaţi prin adresa de email [email protected], sau personal la  adresa  Universităţii Emanuel din Oradea, Str. Nufărului nr. 87 Oradea.