Eliberare acte de studii

 

Eliberarea actelor de studii se face pe bază de planificare la nr. de telefon 0359-405603 sau la adresa de e-mail: [email protected], de luni până vineri, între orele 11-14, biroul Secretariat etajul I.

Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

Actele de studii se eliberează personal titularului. În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri autentificată la notariat, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica actul de studii respectiv.

În cazul cetățenilor români sau străini cu domiciliul/reședința în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată, conform convențiilor internaționale, de către autoritățile competente din țara respectivă.

Eliberarea adeverințelor de autenticitate a actelor de studii. Absolvenții care solicită adeverințe de autenticitate a actelor de studii/anexelor la actele de studii/duplicatelor vor depune o cerere pentru eliberarea adeverinței (model Anexa 2 la Metodologie), însoțită de copii simple ale actelor. Termenul pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate a actelor de studii este de cinci zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. Adeverinţa de autenticitate se eliberează titularului sau împuternicitului acestuia, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.

Descrierea cursurilor (programa analitică) se eliberează titularului sau împuternicitului acestuia, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale. Titularul va depune o solicitare scrisă, însoțită de dovada plății taxei și o copie a suplimentului la diplomă / foaia matricolă, la Decanatul facultății absolvite. Termenul pentru eliberarea descrierii cursurilor este de 30 de zile de la data depunerii documentelor.

Metodologia eliberării actelor de studiu poate fi vizualizată și descărcată AICI.

Folosim cookie-uri
Acest site folosesște module cookie pentru a ne îmbunătăți serviciile și a vă furniza informații adaptate. Prin utilizarea în continuare a website-ului, vă exprimați acordul expres pentru folosirea informațiilor stocate.